Nieuwsbrief zondag 18 juli 2021
Beste nieuwsbrief lezer,
Hierbij ontvangt het laatste nieuws van de Zuiderkerkgemeente en de liturgie voor de dienst van bevestiging en intrede van Gerda van Vliet als predikant van de Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam Veenoord. Wij wensen u veel leesplezier.

Zondag 18 juli 2021